Registracija naziva domena

JANUARY 17, 2021
Od Administrator   

Šta je naziv domena

 

Naziv domena predstavlja skup hijerarhijskih naziva područja od kojih je sastavljena adresa web lokacije tj. URL. Naziv domena se čita sa desne strane, tako da sufiks .ba znači da se prezentacija nalazi u Bosni i Hercegovini, .net da se govori o davaocu Internet usluga (definisano Opstim Uslovima o koristenju naziva domena), dok .utic predstavlja naziv organizacije, www označava web servis. Kompletna adresa sa navedenim nazivom protokola je http://www.utic.net.ba i naziva se URL (Uniforme Resource Locator). Znači Vaš domen je Vaša adresa na Internetu (ili Web-u). Naziv domena je veoma važan i bitno je da bude dobro osmišljen, jednostavan i lagan za pamćenje

 

Ko može registrovati naziv domena

 

Naziv .ba domena može registrovati od strane fizičkog ili pravnog lica. Svaki naziv domena je jedinstven tako da se može registrovati samo jednom. Ukoliko je naziv domena već registrovan morate odabrati drugi naziv domena koji ćete registrovati.

 

Kako registrovati naziv domena

 

Prvi korak do Internet stranice je registracija naziva domena. Internet domeni mogu biti generički gTLD (.com, .org, .net, .gov .biz itd) i državne ccTLD (.at, .de, .si, .hr, .rs , .me itd). Državne domene predstavljaju državni dvokarakterni kod temeljen na ISO-3166 standardu. Tako je državna domena Bosne i Hercegovine.ba. Registracija naziva .ba domena je vrlo jednostavna i može se opisati u tri koraka:

  1. Kreiranje računa/naloga
  2. Predračun
  3. Dodjela/Aktivacija

 

 

1. Kreiranje računa/naloga

Na stranici www.nic.ba kreirati ćete korisnički nalog. Nakon registracije naloga registrovani korisnik može izvršiti operacije potrebne za registraciju i održavanje naziva domena. Provjerite dostupnost naziva domena koji želite registrovati, ukoliko je naziv domena dostupan isti možete registrovati.

2. Predračun

Nakon što ste registrovali dostupan naziv domena, dobit ćete predračun na email adresu koju ste unijeli prilikom kreiranja korisničkog naloga.

3. Dodjela/Aktivacija

Nakon što uspješno identifikuje uplatu po izdatoom predračunu, UTIC će naziv domena dodijeliti na korištenje i tehnički ga aktivirati prema NS podacima koje je korisnik unio priliko registracije ili naknadno.

 

Upravljanje .ba domenom

 

Promjena podataka

Promjene podataka se vrše online, putem sistema koji je obezbjeđuju ovlašteni registrari.
Jedino u izuzetnim slučajevima podatke je moguće zamijeniti putem dopisa nakon što se izvrši uplata naknade predviđene cjenovnikom za tu radnju.
Veoma je bitno da podaci budu ažurirani jer je to najčešći razlog deaktivacije naziva domena.

Brisanje domena

Ukoliko želite obrisati ili deaktivirati naziv domena dovoljno je logovati se na svoj račun i odabirom opcije “Brisati” zatražiti brisanje konkretnog naziva domena.

Promjena registranta

Sporazumna promjena registranta se vrši preko transfer code-a. Dovoljno je logovati se i izabrati opciju transfer. Nakon toga je potrebno unijeti tačnu email adresu budućeg registranta. Ukoliko budući registrant već ima svoj račun na nic.ba, zaprimiće obavijest da novi naziv domena treba da pređe na njegov račun i predračun za promjenu registranta. U slučaju da budući registrant nema račun na nic.ba, na email adresu će dobiti link kako bi napravio svoj račun na nic.ba. te predračun za promjenu registranta ali tek kad napravi račun.

Promjena registrara

Promjena registrara se vrši korištenjem AuthInfo Code-a. U okruženju korisnika pronači ćete "AuthInfo Code", vrlo jednostvanom operacijom (klik na "Pošalji") ćete zatražiti kod koji će vam doći na email adresu koju ste vezali za Vaš korisnički račun. AuthInfo Code ćete iskoristiti prilikom započinjanja procesa promjene registrara.