Često Postavljena Pitanja

Želim preći sa registrara UTIC na nekog od ovlaštenih registrara. Koja je procedura?

U korisničkom okruženju za konkretan naziv domena (na Detalji) možete zatražiti AuthInfo Code. AuthInfo Code će biti isporučen na email adresu korisnika naziva domena. Naziv domena i AuthInfo Code su dovoljni za transfer domene, odnosno za promjenu registrara. Ukoliko prilikom promjene registrara izvršite i promjenu korisnika, dobit ćete dva predračuna, jer su obje operacije naplative. Stoga preporučujemo da pazite da prilikom transfera ne promijenite korisnika.

Želim promijeniti registrara, preći na UTIC. Šta trebam uraditi?

Ukoliko odaberete UTIC kao narednog registrara, potrebno je da registrirate korisnički račun na www.nic.ba (sa istim podacima o korisniku, kao što su bili kod trenutnog registrara) i nakon logiranja koristite opciju „Prenos naziva domena“. U predviđeno polje ćete upisati AuthInfo Code (koji ćete dobiti od trenutnog registrara) i kliknete na „Prenesi domen“. Nakon ćega će Vam stići predračun za promjenu registrara, na email adresu. Ukoliko prilikom promjene registrara izvršite i promjenu korisnika, tj. kreirate račun na drugo lice i uradite Prenos domene, dobit ćete dva predračuna, jer su obje operacije naplative. Stoga preporučujemo da pazite da prilikom transfera ne promijenite korisnika.

Naziv domena mi više nije potreban. Kako da izvršim brisanje naziva domena?

Brisanje naziva domena se vrši online, prijavom na www.nic.ba. Nakon prijave potrebno je odabrati meni Moj .BA domen/Naziv domena i „Detalji“, i dobit ćete Upravljanje domenom. Dovoljno je da se klikne na Pošalji pored Zahtjev za brisanje domene i naziv domena će ući u proces brisanja. Brisanjem naziv domena postaje slobodan za novu registraciju.

Kako da provjerim preko kojeg od registrara je zakupljen konkretan naziv domena?

Podatak o ovlaštenom registraru za naziv domena je dostupan putem WHOIS podataka. Za ptretrahu Whois-a potrebno je da odaberete SERVISI/WHOIS.

Odabrani naziv domena je zauzet, a nije podignuta web stranica. Da li ga mogu zakupiti ili saznati ko je registrant?

Zakupiti se može samo naziv domena koji nije registrovan odnosno koji je slobodan. Da biste saznali ko je korisnik naziva domena potrebno je da provjerite da li su informacije o korisniku objavljene na www.nic.ba. Ukoliko je riječ o fizičkom licu, tu informaciju možete dobiti samo uz odobrenje korisnika naziva domena.

Želim uraditi promjenu korisnika domene, koja je procedura?

Promjena korisnika se vrši online na www.nic.ba. Za promjenu korisnika naziva domena potrebno je da se prvo registrira račun sa email adresom budućeg korisnika domena na www.nic.ba (ukoliko nije do sada registriran). Nakon toga, trenutni korisnik se treba logirati na www.nic.ba, sa glavnom email-om adresom, i odabere opciju Trade. Kada upiše email adresa budućeg korisnika i klikne na Prenos, novom korisniku će se ispostaviti predračun u iznosu predviđenu cjenovnikom. Čim se proknjiži uplata, izvršit će se promjena korisnika naziva domena.

Imam potrebu za izmjenom podataka na svom korisničkom računu. Kako napraviti izmjene?

Izmjene ili dopune se vrše online, prijavom na www.nic.ba. U gornjem desnom uglu potrebno je odabrati „Upravljanje profilom“ da bi se pristupilo promjeni podataka o korisniku. Nakon što se uradi izmjena ili dopuna podataka, potrebno je kliknuti na „Završi“

Dobio sam obavijest da je naziv domena obrisan. Mogu li isti naziv ponovo registrovati?

Obrisani naziv domena se može ponovo registrovati. Bitno je napomenuti da se naziv domena ne može registrovati isti dan kada je izvršeno brisanje.

Dobio sam obavijest da je domena deaktivirana. Kako uključiti domenu? Koliko vremena je potrebno da bude stranica vidljiva na Internetu i email dostupan?

Ukoliko je naziv domena deaktiviran, odnosno u karantin statusu, potrebno je izvršiti uplatu naknade reaktivacije i produženja zakupa naziva domena, kako bi isti bio reaktiviran. Vrijeme propagacije može trajati do 72 sata.

Da li se period zakupa za naziv domena može produžiti na duži period i koja je cijena?

Naziv domena se može zakupiti na period od 1 do 5 godina po cijenama predviđenim cjenovnikom za .ba domen. Cjenovnik se nalazi na linku https://nic.ba/OUticu/cjenovnik?culture=

Dobio sam obavijest da se trebam logovati, na sistem, da produžim period zakupa za naziv domena, kako bih dobio predračun. Kako se logovati i uraditi produženje zakupa?

Svaki korisnički račun se loguje pomoću korisničkog imena i lozinke koja je kreirana u skladu sa uputama. Nakon prijave na svoj korisnički račun potrebno je odabrati meni Moj .BA domen/Naziv domena i kliknuti na dugme “Detalji” te odabrati period zakupa domena na koji se želi produžiti naziva domena i kliknuti na dugme “Pošalji”. Nakon par minuta, na email adresu kontakta za plaćanje se stići traženi predračun.

Poruka korisničko ime postoji, šta trebam uraditi?

Potrebno je odabrati novo korisničko ime.

Ne mogu se sjetiti korisničkog imena ni lozinke koje sam odabrao pri registraciji računa. Kako pribaviti tačan podatak?

Korisničko ime i lozinka se može saznati korištenjem opcija "Zaboravljeno korisničko ime" i "Zaboravljena lozinka". Obje opcije su dostupne na stranici “Login”.

Koji je prvi korak za registraciju naziva domena?

Prvi korak za registraciju naziva domena je kreiranje korisničkog računa na www.nic.ba. Nakon toga možete pristupiti registraciji domene.

Registrovao sam naziv domena i dobio predračun. Koliko vremena imam za uplatu po predračunu?

Na samom predračunu stoji period važenja istog. Poslije tog roka nije moguće uplatiti naknadu po predračunu.

Uz naziv domena je istaknut status “Nema NS” u koloni “NS status” . Zašto?

Naziv domena je u statusu Nema NS sve dok se tehnički na aktivira odnosno ne upišu odgovarajući podaci o name serverima (NS zapis). Kada naziv domena ima unesene NS zapise status se mijenja u “Aktivan”.

Šta treba da sadrži moja lozinka?

Lozinka mora sadrzavati 8-23 karaktera, Najmanje po jedno veliko i malo slovo, te minimalno jedan broj i jedan od specijalnih karaktera:! @ # $ * () + ^ &:;?

Dobio sam predračun koji glasi na fizičko lice. Može li se i kako to ispraviti da glasi na firmu?

Ispravku predračuna možete zatražiti slanjem email-a na email adresu racunovodstvo@utic.unsa.ba. Neophodno je da u email-u navedete podatke lica na koje treba da glasi predračun.

Da li mogu unijeti podatke o mrežnim IP adresama i kako?

Podaci o IP adresi se mogu unijeti isključivo u slučaju kada se naziv servera (NS zapis) završava sa nazivom domena za koji se podaci unose.

Da li je za zakup naziva domena potrebno dostaviti određene dokaze o registraciji ili uvjerenja?

Za nazive domena sa sufiksom .edu, .net, . gov, .mil i .org potrebno je dostavit odgovarajuću dokumentaciju, a u skladu sa Opštim pravilima korištenja naziva domena ispod .ba domena.

Email adrese koje su navedene na nic.ba nisu tačne na kontaktima za domenu. Kako uraditi izmjenu podataka?

Sve izmjene za .ba domen se vrše online. Izmjena će biti izvršena tek nakon što se prihvati dodijeljena uloga (administrativni, tehnički ili kontakt za plaćanje). Ukoliko email adresa koja je odabrana za jedna od kontakata nije asocirana sa aktivnim korisničkim računom na www.nic.ba isti je potrebno prvo kreirati.

Kako uraditi unos ili izmjenu podataka koje sam dobio od hosting provajdera?

Sve izmjene za .ba domen se vrše online, prijavom na www.nic.ba. Nakon prijave potrebno je odabrati meni Moj .BA domen/Naziv domena i „Detalji“, dobit ćete Upravljanje domenom. Potrebno samo upisati NS zapis u za to predviđeno polje i kliknuti na Izmijeni.

Mogu li izvršiti uplatu po predračunu koji glasi na pravnog subjekta sa fizičkog lica?

Fizičko lice može izvršiti uplatu prema predračunu koji glasi na pravno lice. Napominjemo da će račun, koji se izdaje, nakon što uplata po predračunu bude primljena, glasiti na uplatioca.