Često Postavljena Pitanja

Želim preći sa registrara UTIC na nekog od ovlaštenih registrara. Koja je procedura?

U korisničkom okruženju za konkretan naziv domena možete zatražiti Auth-Info kod. AuthInfo kod će biti isporučen na email adresu korisnika naziva domena. Naziv domena i Auth-Info kod su dovoljni za transfer, odnosno za promjenu registrara. Ukoliko prilikom promjene registrara izvršite i promjenu korisnika, trebate voditi računa da su obje operacije naplative. Preporućujemo da pazite da prilikom transfera pazite da korisnik ne bude promjenjen.

Želim promijeniti registrara, preći na UTIC. Šta trebam uraditi?

Ukoliko odaberete UTIC kao sljedećeg registrara potrebno je da napravite korisnički račun na www.nic.ba portalu. Pored korisničkog računa na nic.ba biće potrebni još naziv domena i Auth-Info kod. Ukoliko prilikom promjene registrara izvršite i promjenu korisnika, trebate voditi računa da su obje operacije naplative. Preporućujemo da pazite da prilikom transfera pazite da korisnik ne bude promjenjen.

Naziv domena mi više nije potreban. Kako da izvršim brisanje naziva domena?

Brisanje naziva domena se vrši online, kroz korisničko okruženje. Nakon logiranja u korisničko okruženje, korisnik naziva domena može zatražiti brisanje naziva domena.

Kako da provjerim preko kojeg od registrara je zakupljen konkretan naziv domena?

Podatak o ovlaštenom registraru za naziv domena je dostupan putem WHOIS podataka. Do WHOIS podataka možete doći pretragom naziva domena na stranici www.nic.ba.

Odabrani naziv domena je zauzet, a nije podignuta web stranica. Da li ga mogu zakupiti ili saznati ko je registrant?

Zakupiti se može samo naziv domena koji nije registrovan odnosno koji je slobodan. Da biste saznali ko je korisnik naziva domena potrebno je da provjerite da li su informacije o korisniku objavljene na www.nic.ba. Ukoliko je riječ o fizičkom licu, tu informaciju možete dobiti samo uz odobrenje korisnika naziva domena.

Želim uraditi promjenu korisnika koja je procedura?

Promjena korisnika se vrši online, prijavom na www.nic.ba. Za promjenu korisnika potrebno je: da budući korisnik registruje korisnički račun sa email adresom www.nic.ba (https://nic.ba/Identity/Account/Register); da se trenutni korisnik loguje na www.nic.ba sa email-om adresom koja je navedena kao email adresa korisnika i odabere opciju Trade. Nakon sto upise email adresu budućeg korisnika i klikne na Prenos, dobiti će predračun na email adresu u iznosu predviđenu cjenovnikom.

Imam potrebu za izmjenom podataka na svom korisničkom računu. Kako napraviti izmjene?

Izmjene za se vrše online, prijavom na www.nic.ba. Nakon prijave potrebno je odabrati meni Administracija/Naziv domena i kliknuti na ikonu korisnika da bi se pristupilo promjeni podataka o korisniku.

Dobio sam obavijest da je naziv domena obrisan. Mogu li isti naziv ponovo registrovati?

Obrisani naziv domena se može ponovo registrovati. Bitno je napomenuti da se naziv domena ne može registrovati isti dan kada je izvršeno brisanje.

Dobio sam obavijest da je domena deaktivirana. Kako uključiti domenu? Koliko vremena je potrebno da bude stranica vidljiva na Internetu i email dostupan?

Ukoliko je naziv domena deaktiviran, odnosno u karantin statusu, potrebno je izvršiti uplatu naknade reaktivacije i produženja zakupa naziva domena kako bi isti bio reaktiviran. Vrijeme propagacije može trajati do 72 sata.

Da li se period zakupa za naziv domena može produžiti na duži period i koja je cijena?

Naziv domena se može zakupiti na period od 1 do 5 godina po cijenama predviđenim cjenovnikom za .ba domen.

Dobio sam obavjest da se trebam logovati na sistem da produžim period zakupa za naziv domena kako bih dobio predračun, kako se logovati i uraditi produženje?

Svaki korisnički račun se loguje pomoću korisničkog imena i lozinke koja je kreirana u skladu sa uputama. Nakon prijave na svoj korisnički račun potrebno je odabrati meni Administracija/Naziv domena i kliknuti na dugme “detalji” te odabrati broj godina zakupa na koji se želi produžiti zakup naziva domena i kliknuti na dugme “pošalji”.

Poruka korisničko ime postoji, šta trebam uraditi?

Potrebno je odabrati novo korisničko ime.

Ne mogu se sjetiti korisničkog imena ni lozinke koje sam odabrao pri registraciji računa. Kako pribaviti tačan podatak?

Korisničko ime i lozinka se može saznati korištenjem opcija zaboravljena lozinka i zaboravljeno korisničko ime. Obje opcije su dostupne na stranici “Logiranje”.

Koji je prvi korak za registraciju naziva domena?

Prvi korak za registraciju naziva domena je kreiranje korisničkog računa na www.nic.ba.

Registrovao sam naziv domena i dobio predračun. Koliko vremena imam za uplatu po predračunu?

Na samom predračunu stoji period važenja istog. Poslije tog roka nije moguće uplatiti naknadu po predračunu.

Uz naziv domena je istaknut status “Nema NS” u koloni “NS status” . Zašto?

Naziv domena je u statusu Nema NS sve dok se tehnički na aktivira odnosno ne upišu odgovarajući podaci o name serverima (NS zapis). Kada naziv domena ima unesene NS zapise status se mijenja u “Aktivan”.

Šta treba da sadrži moja lozinka?

Lozinka mora sadrzavati 8-23 karaktera, Najmanje po jedno veliko i malo slovo, te minimalno jedan broj i jedan od specijalnih karaktera:! @ # $ * () + ^ &:;?

Dobio sam predračun koji glasi na fizičko lice. Može li se i kako to ispraviti da glasi na firmu?

Ispravku predračuna možete zatražiti slanjem email-a na email adresu racunovodstvo@utic.unsa.ba. Neophodno je da u email-u navedete podatke lica na koje treba da glasi predračun.

Da li mogu unijeti podatke o mrežnim IP adresama i kako?

Podaci o IP adresi se mogu unijeti isključivo u slučaju kada se naziv servera (NS zapis) završava sa nazivom domena za koji se podaci unose.

Da li je za zakup naziva domena potrebno dostaviti određene dokaze o registraciji ili uvjerenja?

Za nazive domena sa sufiksom edu, net, gov i org potrebno je dostavit odgovarajucu dokumentaciju, a u skladu sa Opstim pravilima koristenja naziva domena ispod .ba domena.

Email adrese koje su navedene na nic.ba nisu tačne na kontaktima za domenu. Kako uraditi izmjenu podataka?

Sve izmjene za .ba domen se vrše online. Izmjena će biti izvršena tek nakon što se prihvati dodijeljena uloga (administrativni,tehnički ili kontakt za plaćanje). Ukoliko email adresa koja je odabrana za jedna od kontakata nije asocirana sa aktivnim korisničkim računom na www.nic.ba isti je potrebno kreirati.

Kako uraditi unos ili izmjenu podataka koje sam dobio od hosting provajdera?

Sve izmjene za .ba domen se vrše online, prijavom na www.nic.ba. Nakon prijave potrebno je odabrati meni Administracija/naziv domena i na nazivu domena koji možete administrirati kliknuti na dugme “detalji”. Nakon toga je potrebno samo upisati NS zapis u za to predviđeno polje.

Mogu li izvršiti uplatu po predračunu koji glasi na pravnog subjekta sa fizičkog lica?

Fizičko lice može izvršiti uplatu prema predračunu koji glasi na pravno lice. Napominjemo da će račun, koji se izdaje nakon što uplata po predračunu bude primljena, glasiti na uplatioca.