Vaša Pitanja

Ukoliko Registrant ne produži zakup naziva domena i istekne karantin status u trajanju od 30 dana, naziv domena se briše.

Registrant može zatražiti reaktivaciju deaktiviranog naziva domena putem email-a na email adresu racunovodstvo@utic.unsa.ba. Registrantu se dostavlja predračun za reaktivaciju i produženje zakupa naziva .ba domena putem email-a, a naziv domena se aktivira nakon što Registar zaprimi uplate po navedenim predračunima.

Produženje zakupa naziva domena obavezno se mora izvršiti do datuma isteka naziva domena. Ukoliko registrant nije izvršio produženje zakupa naziva domena, naziv domena se deaktivira i automatski stavlja u karantin status koji traje najviše 30 dana.

Istekom inicijalnog perioda zakupa može se izvršiti produženje zakupa naziva domena. Produženje zakupa naziva domena vrši se uplatom po predračunu. Registrant može kroz korisničko okruženje zatražiti predračun za produženje zakupa naziva domena, koji će biti dostavljen na email adresu kontakta za plaćanje.

Svi podaci se mijenjaju online preko korisničkog računa. Nakon logovanja na svoj račun moći ćete koristiti opciju izmjeni podatke.

Naziv domena se može registrovati na period od 1, 2, 3, 4 i 5 godina.

Procedura kreiranja naziva domena zahtijeva samo nekoliko minuta, nakon pristiglog dokaza o uplati u UTIC-u. Da bi naziv domena postao prepoznatljiv u cijelom Internetu potrebno je nekoliko sati da kompjuterski sistemi širom svijeta prepoznaju ove izmjene. Ovaj vremenski period se naziva DNS propagacija i dok se ne završi u potpunosti, domen i njemu povezani sajtovi ili e-mail nalozi neće raditi dosljedno. Ovo kašnjenje se javlja iz niza razloga i nije potpuno u našoj kontroli.

Ne, jer dostupnost .ba, .com, .net, .org, .info, .biz i svih drugih domena provjerava se u centralnoj bazi registriranih domena. U trenutku kada naziv domena uspješno registrirate, u centralnu bazu se upisuje da ste Vi korisnik naziva domene i taj naziv domena više ne može biti registriran od strane neke druge osobe.

Za nazive domena sa sufiksom edu, net, gov i org potrebno je dostavit odgovarajucu dokumentaciju, a u skladu sa Opstim pravilima koristenja naziva domena ispod .ba domena.

Naša interaktivna forma će Vam omogućiti da to saznate za nekoliko sekundi. Validacija Vašeg izbora vrši se na osnovu globalne baze podataka (WHOIS) koja sadrži imena svih domena. Provjerite na stranici www.nic.ba da li je naziv domena koji ste izabrali dostupan da postane Vaš domen.

Registracija naziva .ba domena je vrlo jednostavna i može se opisati u tri koraka: 1. Kreiranje računa/naloga 2. Predračun 3. Dodjela/Aktivacija 1. Kreiranje računa/naloga Na stranici www.nic.ba kreirati ćete korisnički nalog. Nakon registracije naloga registrirani korisnik može izvršiti operacije potrebne za registraciju i održavanje naziva domena. Provjerite dostupnost naziva domena koji želite registrovati, ukoliko je naziv domena dostupan isti možete registrovati. 2. Predračun Nakon što ste registrovali dostupan naziv domena, dobit ćete predračun na email adresu koju ste unijeli prilikom kreiranja korisničkog naloga. 3. Dodjela/Aktivacija Nakon što uspješno identifikuje uplatu po izdatom predračunu, UTIC će naziv domena dodijeliti na korištenje i tehnički ga aktivirati prema NS podacima koje je korisnik unio prilikom registracije ili naknadno.

Naziv .ba domena se može registrovati od strane fizičkog ili pravnog lica. Svaki naziv domena je jedinstven tako da se može registrovati samo jednom. Ukoliko je naziv domena već registriran morate odabrati drugi naziv domena koji ćete registrovati.