O UTIC-u

JANUARY 17, 2021
Od Administrator   

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC osnovan je aktom Univerziteta u Sarajevu 1996. godine. UTIC uvezuje članice Univerziteta u Sarajevu u jedinstvenu informaciono – komunikacionu strukturu te na taj način ostvaruje ulogu specifičnog integratora Univerziteta. Nastojimo potaknuti koordinirani razvoj obrazovnog sistema u BiH povezivanjem univerziteta, srednjih i osnovnih škola.

UTIC je bio prvi Internet service provider u BiH i jedini je ovlašteni administrator naziva .ba domena.

O administraciji, organizaciji i tehničkoj pouzdanosti .ba domena i poddomena na koje je .ba domen podijeljen, brine se Univerzitetski tele-informatički centar UTIC. U tu svrhu UTIC je putem centralnog registra nic.ba omogućio svim zainteresovanim licima da se upoznaju sa svim informacijama koje su od značaja za registraciju i korištenje naziva domena ispod državnog domena Bosne i Hercegovine .ba.

Centralni registar nic.ba omogućuje:

  • provjeru zauzetosti naziva domena i poddomena,
  • online ažuriranje podataka registrovanih naziva domena,
  • WHOIS servis,
  • download svih relevantnih dokumenata,
  • odabir registrara ukoliko korisnik želi da naziv domena registruje preko jednog od ovlaštenih registrara,
  • online podršku postojećim i budućim korisnicima,
  • upoznavanje sa novostima i aktuelnim pitanjima iz oblasti domena.

 

Univerzitetski tele-informatički centar konstantno radi na unaprijeđenju i poboljšanju nic.ba kao i cjelokupnog sistema registracije naziva domena. To je kompleksan i dugotrajan proces koji zahtjeva mnogo truda ali i pomoć samih korisnika i poslovnih partnera kako bi sistem bio što praktičniji i jednostavniji.