FEBRUARY 25, 2022 Od Administrator

Novi portal www.nic.ba


Predstavljamo novi nic.ba portal. Pored izmjenjenog izgleda nove funkcionalnosti su također predmet ove promjene. Od novih funkcionalnosti izdvajamo promjene u dijelu pregleda naziva domena, u dijelu vođenja podataka o uplatama, unos IPV6 adresa kao glue recorda za name server. Pored pomenutih, uveli smo još neke manje izmjene. Sve izmene ćemo predstaviti u narednim danima.

Nadamo se da će nove promjene olakšati i unaprijediti korištenje naziva domena ispod bosanskohercegovačog domena .ba.

Povezani tekstovi


JUČER

Izmjene Opštih uslova - 9. 9. 2022.

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .BA

 

Na osnovu člana 129. Zakon o obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj: 33/17, 20/40, 35/


JUČER

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA

 

SADRŽAJ

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE 4
DIO DRUGI - POJMOVI 4
DIO TREĆI - KATEGORIZACIJA NAZIVA DOME


SEPTEMBER 28, 2022

Ovlašteni Registrari

Naziv domena .ba može se registrovati i preko ovlaštenih Registrara. Ažurirani spisak registrara se nalazi na ovoj web stranici (Registra www.nic.ba). Ovlašteni Registrari su pravna lica koja imaju ugovor sa Registrom kako bi mogli pružati uslugu regi